Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

De yngsta eleverna spelar spel och tittar på TV

Att använda internet för att spela spel och titta på TV och video är vanligast bland lågstadiebarnen. Se andel för veckovis användning i diagrammet!

Permalänk

Vad 11-16 åringar gör varje vecka

Det här är topplistorna med de tio populäraste aktiviteterna på internet för pojkar respektive flickor i åldern 11-16:

Aktivitet varje vecka Pojkar 11-16 år
Youtube 93%
Lyssna på musik 88%
Spela spel (nöjesspel, ej gambling) 84%
Besöka sociala nätverksplatser 83%
Titta på film/video 83%
Surfa runt 82%
Besöka socialt nätverk i mobilen 78%
Instant Messaging 76%
Instagram 74%
Skaffa information relaterat till skolarbete 74%

 

Aktivitet varje vecka Flickor 11-16 år
Besöka sociala nätverksplatser 93%
Lyssna på musik 92%
Instagram 89%
Besöka socialt nätverk i mobilen 87%
Youtube 86%
Titta på film/video 84%
Surfa runt 82%
Snapchat 81%
Spotify 79%
Skaffa information relaterat till skolarbete 71%

 

Åtta av tio aktiviteter finns med på både pojkarnas och flickornas topplistor över aktiviteter som de gör på internet varje vecka. På pojkarnas lista finns dessutom att spela spel samt Instant Messaging och på flickornas lista är istället Snapchat och Spotify med.

Permalänk

Vad ungdomar 17-19 år gör varje vecka

Det här är topplistorna med de tio populäraste aktiviteterna på internet för pojkar respektive flickor i åldern 17-19:

Aktivitet varje vecka Pojkar 17-19 år
Youtube 97%
Lyssna på musik 94%
Skaffa information relaterat till skolarbete 94%
Titta på film/video 92%
Instant Messaging 92%
Surfa runt 92%
Besöka sociala nätverksplatser 89%
Besöka socialt nätverk i mobilen 89%
Facebook 89%
Söka efter nyheter 86%

 

Aktivitet varje vecka Flickor 17-19 år
Besöka sociala nätverksplatser 100%
Lyssna på musik 100%
Surfa runt 94%
Besöka socialt nätverk i mobilen 94%
Söka efter fakta eller kontrollera fakta 94%
Facebook 94%
Spotify 94%
Skaffa information relaterat till skolarbete 94%
Titta på film/video 91%
Snapchat 91%

 

Bland ungdomarna i åldern 17-19 år är det sju av tio aktiviteter som är gemensamma för både pojkar och flickor. När pojkarna blir äldre kommer Facebook och att söka nyheter in på topplistan, medan Instagram och att spela spel åker längre ner. På flickornas topplista kommer också Facebook med på topp tio tillsammans med att söka fakta, medan Instagram och Youtube slinker ur listan. Alla de tillfrågade flickorna 17-19 år besöker sociala nätverksplatser och lyssnar på musik över internet varje vecka.

Att skaffa information relaterat till skolarbete finns dessutom med på alla topplistorna oavsett kön och ålder för de som är 11-19 år.

Permalänk

Aktivitet på sociala nätverk

I vår undersökning ”Svenskarna och internet” syns det tydligt att ungdomar är aktiva på sociala nätverk och det gäller i alla åldrar.

Den vanligaste aktiviteten är att besöka sociala nätverk, det gör i stort sett alla elever på högstadiet (96%) och gymnasiet (99%). Bland mellanstadieeleverna är det nio av tio (87%) som någon gång har besökt ett socialt nätverk. Eleverna är inte bara besökare utan även aktiva användare, 78 procent av mellanstadieeleverna, 86 procent av högstadieeleverna och 79 procent av gymnasieeleverna uppger att de brukar uppdatera sociala nätverk någon gång.

Med elevernas ökade ålder, och troligen även ökade kunskaper, blir det allt vanligare att de besöker andra forum, på mellanstadiet är det 38 procent av eleverna som gör det, på högstadiet 60 procent och på gymnasiet 69 procent. Eleverna blir även mer delaktiga på andra forum ju äldre de blir. 42 procent av eleverna på gymnasiet postar inlägg eller kommenterar på andra forum än de sociala nätverken.

Elever i alla åldrar besöker sociala nätverk och många av dem uppdaterar också, vilket antyder att de är aktiva användare. De sociala nätverken och användandet av dessa bidrar troligen till att eleverna känner sig mer delaktiga.

Permalänk

Det har blivit vanligare att posta eget innehåll

En aktivitet som har blivit vanligare jämfört med föregående år är att posta eget innehåll på nätet. Några tänkbara förklaringar är att eleverna känner sig mer delaktiga, den utbredda användningen av sociala nätverk och att det i samhället generellt finns en ”normalisering” av användandet av internet och att dela innehåll. Majoriteten av svenskarna finns på sociala nätverk och att posta eget innehåll är en självklar del.

Permalänk

Facebook är inte längre elevernas plattform

I vår undersökning kan vi tydligt se en vikande trend bland elevernas dagliga besök på Facebook. Nu är det endast 48 procent av högstadieeleverna som säger att de besöker Facebook dagligen, 2014 var det 61 procent och 2013 hela 74 procent. Trenden är den samma bland gymnasieeleverna men inte lika tydlig, nu uppger 76 procent att de besöker Facebook dagligen jämfört med 2014 då 81 procent gjorde detta.

Det innebär dock inte att eleverna har slutat använda Facebook. På frågan om de använder Facebook någon gång säger 84 procent av eleverna i högstadiet att de gör det. 96 procent av eleverna på gymnasiet säger också att de använder Facebook någon gång. Men även när det gäller det mindre regelbundna användandet ser vi en vikande trend för Facebook i 2015 års siffror.

Permalänk

Twitter används någon gång ibland

Även Twitter tycks stanna av i popularitet hos eleverna. Nu uppger 41 procent av högstadieeleverna att de besöker Twitter någon gång och det var ungefär samma antal som angav det 2014. Bland gymnasieeleverna är det ungefär hälften av alla elever som har använt Twitter någon gång och även här ser siffrorna ut ungefär som 2014. Den trend som sågs fram till 2014 att Twitter ökade i användning bland elever både på gymnasiet och högstadiet tycks alltså ha stannat av.

Permalänk

Instagram växer i popularitet

En plattform som ökar mycket i användning är Instagram, vilket i sig troligen påverkar att fler elever uppger att de regelbundet postar eget innehåll. Användningen ökar i alla åldersgrupper. 81 procent av eleverna på mellanstadiet har använt Instagram någon gång, från 2014 är det en ökning på 18 procentenheter vilket är väldigt mycket. Bland högstadieeleverna syns också en tydlig ökning på 12 procentenheter från 73 procent 2014 till 85 procent 2015. Även bland gymnasieeleverna syns en tydlig ökning i användningen från 67 procent 2014 till 79 procent i år.

Permalänk

Youtube är en självklarhet i vardagen

För elever i den svenska skolan är tioåringen Youtube en självklarhet i vardagen. Den dagliga användningen av Youtube ökar bland eleverna i både grundskolan och gymnasiet. Bland högstadieeleverna är det nästan sju av tio (69%) som använder Youtube varje dag, det är en ökning från 59 procent 2014. Bland eleverna på gymnasiet är det två av tre som använder Youtube dagligen, 2014 var det hälften av gymnasieeleverna som gjorde det.

En förklaring till populariteten kan vara att på Youtube och bland de användargenererade filmerna finns ”allt”. Frågan varje lärare bör ställa sig är vad som händer när eleverna söker förklaringen på genomgången på Youtube istället för att lyssna på läraren. Och när eleverna gör det, vem granskar och säkerställer att det innehåll som eleverna självmant tar del av kring skolan och skoluppgifter är korrekt. Än en gång blir ett arbete med källkritik A och O för att skolan ska ge eleverna de färdigheter som de behöver för att hantera internet och internetrelaterade tjänster.

Permalänk

Jämförelse av de populäraste sociala nätverken 2015

När vi frågar eleverna vilka tjänster som de använder finns det några tjänster som är extra populära.

Facebooks popularitet ökar med elevernas ålder och det beror såklart delvis på faktorer som åldersgränsen på 13 år, elever på mellanstadiet får alltså inte ha användarkonton på Facebook.

Bland mellanstadieeleverna är Instagram och Youtube populärast av de stora sociala nätverkstjänsterna som eleverna uppger att de använder. Förklaringar till detta kan vi nog hitta i att Instagram inte har krav på att användarna ska ha uppnått en viss ålder, och Youtube kan eleverna använda utan att de behöver ha ett eget konto.

Bland gymnasieeleverna är Snapchat och Facebook populärast. Snapchat har snabbt blivit populärt bland ungdomar. I vår undersökning är frågan om Snapchat ny för i år. Gymnasieeleverna är de flitigaste användarna, 92 procent av dem har använt Snapchat någon gång och 80 procent gör det dagligen. Bland högstadieeleverna är det 82 procent som har använt Snapchat och 64 procent som gör det dagligen och bland mellanstadieeleverna är siffrorna 64 procent för någon gång och 43 procent för dagligen.

Permalänk

E-böcker

Vid sidan av att elever använder internet för att besöka sociala nätverk ser vi också att e-bokläsandet ökar i alla åldersgrupper, en förklaring kan ligga i att surfplattor har blivit vanligare.

Permalänk

Musik- och filmtjänster

En annan trend är att fildelningen fortsätter att minska bland gymnasieeleverna. Nu är det bara en av tre (28%) som använder fildelningstjänster, 2012 var det 52 procent, 2013 49 procent och förra året 42 procent.

Naturliga förklaringar är användningen av musiktjänster som Spotify, som ligger på samma nivå som i fjol. Bland mellanstadieeleverna är det 69 procent som någon gång använder Spotify. Sedan ökar användningen med elevernas ålder. Bland högstadieeleverna är det 86 procent som använder Spotify någon gång och bland gymnasieeleverna är det 90 procent. Majoriteten av eleverna är dagliga användare. Fler och fler betalar också för att få tillgång till musik. Det är ungefär dubbelt så många som gör det 2015 jämfört med 2012 och det gäller alla åldersgrupper. 46 procent av mellanstadieeleverna, 58 procent av högstadieeleverna och 75 procent av gymnasieeleverna betalar nu för att få tillgång till musik via internet. Enkla och användarvänliga tjänster får alltså eleverna att välja ”lagliga” alternativ framför fildelningstjänster.

Omkring 40 procent tittar på Netflix någon gång och 7 procent gör det dagligen. Det är även fler som betalar för att få tillgång till film, cirka 30-40 procent gör det 2015. Det är cirka 15 procentenheter mer än 2014, då det låg kring 20-25 procent.

Permalänk

Publicera var man befinner sig

Jämfört med 2012 är det vanligare att elever väljer att publicera var de befinner sig. Bland högstadieeleverna var det vanligare 2014 då ungefär hälften (53%) uppgav att de publicerade var de befann sig jämfört med 2015 då 45 procent av eleverna gör detta. Det är dock viktigt att tänka på att detta är aktiva postningar där eleverna valt att publicera var de befinner sig, många sociala nätverkstjänster (till exempel Facebook) berättar och läser av var användarna befinner sig och uppdaterar det genom de inlägg man gör på plattformen. I många Facebook-inlägg framgår det var postningen är gjord och det görs automatiskt utan att användarna tänker på det.

Permalänk

Bloggar

Bloggen som verktyg kräver mycket och tappar i popularitet till andra snabbare ”medier” som bygger på att användarna främst delar bilder eller rörlig media. Vi ser i statistiken från ”Svenskarna och internet” att intresset för att läsa bloggar sjunker i alla åldrar. Det dagliga bloggläsande har i synnerhet minskat bland gymnasieeleverna.

Permalänk

E-handel

Det blir allt vanligare att eleverna köper saker eller tjänster på nätet. Skolan behöver därför förbereda eleverna på att bli konsumenter online med allt vad det innebär.

Permalänk