Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

Metod

Materialet i denna rapport baserar sig på IIS undersökning ”Svenskarna och internet 2015” om inget annat anges. ”Svenskarna och internet” är en årlig undersökning som ursprungligen genomfördes av World Internet Institute, men sedan år 2010 står IIS som huvudman.

Med elevernas ålder avses i denna rapport det antal år eleverna fyller i år, 2015, vilket innebär att de som är födda år 2004 räknas som 11-åringar och de som är födda 1996 räknas som 19-åringar oavsett när på året de är födda. Årets undersökning, ”Svenskarna och internet 2015”, genomfördes under februari-april 2015. Det innebär att 11-13 åringarna gick på mellanstadiet, 14-16 åringarna gick på högstadiet och 17-19 åringarna gick på gymnasiet vid intervjutillfället. Åldern för de under 12 år är den ålder som föräldrarna vid intervjutillfället uppgav att barnet hade.

I denna rapport behandlas framför allt data från de 11-15 åringar som, med föräldrarnas samtycke, deltog i ungdomspanelen samt de 16-19 åringar som deltog i vuxenpanelen.

Till detta kommer svar från tilläggsfrågor i vuxenpanelen till de föräldrar som har barn mellan 2-11 år om barnens användning av mobil och internet, vilket ger underlag för data om 6-11 åringar i denna rapport.

Antal deltagare i olika åldrar

Ålder Antal
11-13 år 121
14-16 år 256
17-19 år 69
Totalt 446

 

Av dessa var 49 procent pojkar och 51 procent flickor. 65 procent uppgav att de bor i stan och 35 procent på landsbygden.

Se metodavsnittet i ”Svenskarna och internet 2014” för detaljer kring upplägg och urval för hela studien.

Materialet i avsnittet om digitala verktyg i undervisningen baserar sig på Webbstjärnans undersökning som genomfördes under januari-februari 2015 bland de lärare som är med i Webbstjärnan. Enkäten besvarades av 540 lärare vilket innebär en svarsfrekvens på 31 procent. Av de som besvarade enkäten var 82 procent kvinnor och 17 procent män. Notera att denna undersökning genomförts bland lärare som arbetar med digitala verktyg, som Webbstjärnan, och således inte omfattar hela lärarkåren.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Tidigare års rapporter