Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

Om årets rapport

Rapporten ”Eleverna och internet 2015” är en fördjupning av undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” (som ges ut senare i höst) och baserar sig på den primärdatainsamling som gjordes under första halvåret 2015. Totalt intervjuades 3 200 personer varav 446 var i åldern 11-19 år.

Bakom rapporten står Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.

Rapporten är ett samarbete mellan två av IIS internetutvecklingsområden, Internet i skolan och Statistik och fakta.

Inom området Internet i skolan driver IIS skolsatsningen Webbstjärnan där lärare och elever får lära sig att skapa webbplatser av valfritt skolarbete. Webbstjärnan har även en kursportal med gratis webbkurser om olika aspekter av internet och internetanvändning.

Inom området Statistik och fakta driver IIS portalen internetstatistik.se där vi samlar aktuell och tillförlitlig statistik om internet i Sverige. Varje år produceras även en rad egna rapporter inom området.

Författare

”Eleverna och internet 2015” är skriven av Kristina Alexanderson, chef Internet i skolan, IIS och Pamela Davidsson, chef Statistik och fakta, IIS.

Ladda ner

Läs rapporten som pdf.

Ladda ner alla diagram och tabeller i Excelformat.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Inledning