Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

De som känner sig mer delaktiga, delar de med sig mera?

De mellan- och högstadieelever som känner sig delaktiga i informationssamhället i olika grad är över lag mer aktiva på internet ju mer delaktiga de känner sig. Det intressanta är dock att även de som har svarat att de inte alls känner sig delaktiga ändå använder internettjänster i rätt stor utsträckning.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Digitala verktyg

11-16 åringarna som känner sig delaktiga är över lag mer aktiva

Förhållandet mellan grundskoleelevernas känsla av delaktighet och hur ofta de postar eget innehåll är inte jättestarkt. 11-16 åringarna tycks posta eget innehåll i stor utsträckning oavsett delaktighetskänsla. Men de som känner sig mest delaktiga postar i större utsträckning eget innehåll dagligen.

Av de 11-16 åringar som känner sig helt och fullt delaktiga i informationssamhället är det 83 procent som dagligen använder Instagram. Bland de som känner sig delaktiga till stor del är motsvarande siffra 72 procent och bland de som bara känner sig lite delaktiga eller inte alls delaktiga cirka 50 procent. Ju mer delaktiga eleverna känner sig desto flitigare instagrammare är de alltså.

Känslan av delaktighet är högre bland de elever som ofta har talat i skolan om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet. Bland de som känner sig helt och fullt delaktiga är det 41 procent som brukar prata om detta minst en gång i månaden, motsvarande siffra för de elever som inte alls känner sig delaktiga är 21 procent. Samma mönster syns i förhållandet mellan delaktighetskänslan och har ofta man talat om källkritik i skolan.

Minecraft är undantaget som bekräftar regeln. Här är det eleverna som bara känner sig lite delaktiga som är de flitigaste användarna, 30 procent av dem spelar Minecraft en gång i månaden eller oftare.

Hur delaktig man känner sig tycks inte påverka hur ofta man skriver på en egen blogg, snarare tvärtom. 96 procent av de som känner sig helt och fullt delaktiga skriver aldrig på en blogg.

Permalänk

Ju mer delaktiga 17-19 åringarna känner sig desto oftare uppdaterar de sociala nätverk

I 2015 års undersökning känner sig så gott som alla 17-19 åringar delaktiga i informationssamhället i någon grad. Därför redovisas endast tre grader av delaktighet i detta avsnitt.

Det finns inte något uppenbart samband mellan hur delaktiga 17-19 åringarna känner sig och hur ofta de brukar posta eget innehåll.

Inte heller frekvensen i instagrammandet tycks påverkas av hur delaktiga de känner sig. Faktum är att de som bara känner sig lite delaktiga är de som är mest aktiva användare såväl dagligen (73%) som varje månad eller oftare (82%).

Det finns dock ett samband mellan elevernas känsla av delaktighet och hur ofta de uppdaterar sociala nätverksplatser. Av de som känner sig helt och fullt delaktiga är det 80 procent som uppdaterar sociala nätverk en gång i månaden eller oftare. Siffran sjunker sedan och av de som bara känner sig lite delaktiga är det 60 procent som uppdaterar sociala nätverk antingen varje vecka eller varje månad, ingen av dem gör det dagligen.

Permalänk